Red za vojaške zasluge z veliko zvezdo
 
     
 

Ustanovljen 1.1.1952.
Red se podeljuje voditeljem enot oboroženih sil SFRJ, ki razvijajo s svojim zgledom in spretnostjo pri delu v svoji enoti stalno vnemo za uresničevanje postavljenih nalog, ali ki so ustvarili v enoti ali zavodu pogoje za izredno dobre uspehe ali se odlikujejo s takimi starešinskimi in vojaškimi lastnostmi, da so drugim za zgled. Podeljenih je bilo 2609 redov, od tega 2422 Jugoslovanom in 187 tujcem

(Skupina avtorjev, NIRO “ZADRUGAR”, 1981: 50).