Red ljudske armade z zlato zvezdo
 
     
 

Ustanovljen 1.1.1952.
Podeljuje se za posebne zasluge pri gradnji in krepitvi oboroženih sil SFRJ ali za posebne uspehe pri vodstvu enot oboroženih sil SFRJ in njihovem utrjevanju ter usposabljanju za obrambo neodvisnosti SFRJ. S tem redom so bili odlikovani samo polkovniki.
Podeljenih je bilo 9137 redov

(Skupina avtorjev, NIRO “ZADRUGAR”, 1981:56).