Red narodnega heroja
 
     
 

Ustanovljen 15.8.1943.
Red narodnega heroja se podeljuje pripadnikom oboroženih sil Jugoslavije in drugim posameznikom, ki so se izkazali z izrednimi junaškimi dejanji v boju s sovražnikom. Red narodnega heroja se podeljuje tudi vojaškim enotam, organizacijam in društvom (Skupina avtorjev, NIRO “ZADRUGAR”, 1981:37).

Obstajata 2 tipa, prvega je izdelal iz zlata Monetni dvor ( Rusija), drugega Ikom ( oznaka na učescu).

Po 15.členu Zakona o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št.67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81) iam narodni heroj pravico:
1.) do dveh brezplačnih potovanj na leto z železnico (I.razred, ladjo (I.razred) in avtobusom;
2.) do dveh brezplačnih voženj na leto z letalom;
3.) do neomejenega števila potovanj z železnico, ladjo, avtobusom in letaom z 75%-nim popustom od redne prevozne cene

Proizvedeno je 1364, od tega je 903 narejeno posthumno


Podeljenih 1386 redov. 3 rede je dobil Tito, 2 Leković.

Red Narodnega Heroja - ruski model

Skiciral: slikar Đorđe Andrejević Kun, modeliral kipar Antun Augustinčić, proizvajalec Monetnii Dvor - Moskva

Material: zlato - 22 karatov (916/1000)

V pošiljki iz moskovske kovnice bi naj prispelo v Jugoslavijo 476 redov narodnega heroja, kateri so bili proizvedeni od septembra 1944 do oktobra 1944.

 

Podelitvena škatla v kateri je bil leta 1953 podeljen RNH proizvajalca Monetnii Dvor

Prve podelitve so bile brez škatlic.

 

Red Narodnega Heroja

oblikoval: Frano Meneghello Dinčić, proizvajalec IKOM - Zagreb

Material: zlato - 18 karatov (750/1000)

Na ušesu je oznaka proizvajalca

Podelitvena škatla v kateri je bil leta 1953 podeljen RNH proizvajalca IKOM

 

Izkaznica nosilca reda narodnega heroja

 

Red narodnega heroja je jugoslavansko odlikovanje za hrabrost, drugo najvišje vojno odlikovanje v socijalistični Jugoslaviji. Podeljevalo se je posameznikom, vojaškim enotam, političnim in drugim organizacijam za izjemna ali herojska dela v času vojne in miru. Največ redov je podeljeno partizanom za akcije v času druge svetovne vojne. Skupno je bilo podeljeno 1321 redov posameznikom v SFR Jugoslaviji, 17 redov je bilo podeljeno tujim državljanom. Odlikovano je tudi 28 enot JLA ter mesta: Beograd, Cetinje, Drvar, Ljubljana, Novi Sad, Prilep, Priština in Zagreb.

Bilten Vrhovnega štaba NOVJ številka 12-13 (december 1941. in januar 1942.) je objavil vzpostavitev naziva Narodnega heroja za "herojske in požrtvovalne udeležence Narodnoosvobodilnega boja". Prva oseba, ki je bila odlikovana s tem nazivom je bil Petar Leković. Naziv je uradno postal red 15. avgusta 1943. Skupaj z Redom Narodne osvoboditve, Redom za hrabrost, Redom partizanske zvezde, Redom bratstva in enotnosti in Medaljo za hrabrost.

Red predstavlja ovalna značka, ki prikazuje vojaka s puško in zastavo s petokrako zvezdo obkroženega z lovorovim vencem.
Značka je obešena na rdeč trak z ozkimi belimi črtami na obeh robovih. Dizajn za ta in druge rede so oblikovali slikar Đorđe Andrejević Kun in kipar Antun Augustinčić. Andrejević Kun je naredil skico, ki je v mnogočem različna od izvirnika Augostinčićevaga odlitka iz gipsa. Augustinčić je odlitek odnesel takrat v Sovjetsko zvezo, kjer je bil navzočen in nadziral proizvodnjo odlikovanja. To je bil prvi tip tega odlikovanja proizveden v Moskovskem monetnom dvoru. Drugi tip, ki se je edini proizvajal v SFRJ (v zagrebškem IKOM-u) je oblikoval Frano Meneghello Dinčić.

Od uvedbe pa do 1993. (SR Jugoslavija je kasneje obdržala sistem odlikovanj bivše države) je bil red podeljen 1386 krat. Josipu Broz Titu je red podeljen trikrat: 1944., 1972. in 1977.

Zadnja podelitev Reda narodnega heroja je bila po razpadu Jugoslavije 19.11.1991, podeljen je majoru Milanu Tepiču, ki je v Bjelovaru v teku osvajanja vojašnic v Hrvaški osamosvojitveni vojni razstrelil vojaško skladišče "Barutana", pri čem je padel tudi sam skupaj z neznanim številom vojakov JLA in 11 branilci Republike Hrvaške.