Red za vojaške zasluge z zlatimi meči
 
     
 

Ustanovljen 1.1.1952.
Podeljuje se voditeljem enot boroženih sil SFRJ, ki razvijajo s svojim zgledom in spretnostjo pri delu v svoji enoti stalno vnemo za uresničevanje postavljenih nalog, ali ki so ustvarili v enoti ali zavodu pogoje za izredno dobre uspehe ali se odlikujejo s takimi starešinskimi in vojaškimi lastnostmi, da so drugim za vzgled.
Podeljenih je bilo 24141 redov

(Skupina avtorjev, NIRO “ZADRUGAR”, 1981:60).

(Kolekcija: Jakov Karadjole)