Red ljudske armade s srebrno zvezdo
 
     
 

Ustanovljen 1.1.1952.
Red se podeljuje za posebne zasluge pri gradnji in krepitvi oboroženih sil SFRJ ali za posebne uspehe pri vodstvu enot oboroženih sil SFRJ in njihovem utrjevanju ter usposabljanju za obrambo neodvisnosti SFRJ. S tem redom so bili odlikovani častniki z činom majorja.
Podeljenih je bilo 45.384 redov

(Skupina avtorjev, NIRO “ZADRUGAR”, 1981:65).