Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči
 
     
 

Ustanovljen 1.1.1952.
Red se podeljuje voditeljem enot oboroženih sil SFRJ, ki razvijajo s svojim zgledom in spretnostjo pri delu v svoji enoti stalno vnemo za uresničevanje postavljenih nalog, ali ki so ustvarili v enoti ali zavodu pogoje za izredno dobre uspehe ali se odlikujejo s takimi starešinskimi in vojaškimi lastnostmi, da so drugim za zgled. Podeljenih je bilo 94.684 redov

(Skupina avtorjev, NIRO “ZADRUGAR”, 1981:68).

Prvi model odlikovanja za vojaške zasluge - bron