Red za hrabrost
 
     
 

Ustanovljen 15.8.1943.
Podeljuje se pripadnikom oboroženih sil SFRJ, ki so v boju s sovražnikom storili eno ali več dejanj, s katerimi so dokazali svojo osebno hrabrost. Za taka dejanja se podeljuje red za hrabrost tudi civilnim osebam.
Podeljenih je bilo 120.636 redov

(Skupina avtorjev, NIRO “ZADRUGAR”, 1981:57).

 

 

Red za hrabrost: 1. tip, Ruski model, proizvajalec Monetnii Dvor

Red za hrabrost: 2. tip, jugoslovanski model, proizvajalec IKOM

Podelitveni etui Reda za hrabrost

Fotografija nošenja odlikovanja (kolekcija: Pukovnik)