Red zasluge za ljudstvo s srebrnimi žarki
 
     
 

Ustanovljen 12. junija 1945.


Red zasluge za ljudstvo s srebrnimi žarki se podeljuje za posebne zasluge, pridobljene v boju s sovražnikom za osvoboditev naše države, za zasluge pri graditvi socializma in socialističnih samoupravnih odnosov, za organiziranje in utrjevanje splošne ljudske obrambe, varnosti in neodvisnosti države ter za zasluge na področju gospodarstva, znanosti in kulture.

Izdelovalca IKOM in ZIN. Različne variante zapenjanja.

Podeljenih 39534 redov.