Partizanska spomenica 1941
 
     
 

Partizanska spomenica 1941 je bilo visoko jugoslovansko vojaško in civilno odlikovanje, ki je bilo podeljeno vsem udeležencem narodnoosvobodilnega gibanja, ki so pričeli delovati leta 1941.

Nosilci Partizanske spomenice 1941, znani tudi kot prvoborci ali "spomeničarji", so bili deležni raznih državnih ugodnosti (višja pokojnina, brezplačen javni prevoz ipd).

Prve tipe je izdelal Monetni dvor (med vojno), drugi tip po vojni pa IKOM, BK in GK. Z prvim tipom je bilo odlikovanih 12430 borcev. Vseh skupaj pa 27629. Variante drugega tipa na navoj in preurejene na iglo.

 

1.tip proizvajalec Monetnii Dvor

(Kolekcija: RS)

(Kolekcija: Uroš Košir)

 

 

2.tip proizvajalec IKOM

(Kolekcija: RS)

(Kolekcija: Jakov Karadjole)

(Kolekcija: RS)

 

(Kolekcija: RS)

 


2.tip miniatura

(Kolekcija: RS)

 

Iz zakona o pravicah imetnikov "Partizanskega spominskega znaka 1941:

2.člen:Prednost pri štipendijah in drugih ugodnostih za šolanje
5.člen:Zdravstveno varstvo lahko iščejo imetniki "Partizanskega spominskega znaka 1941" v vseh splošnih, vojaških in drugih posebnih zdravstvenih zavodih v državi.
10.člen:Višina nadomestila povprečnih stroškov za letni dopust imetnikov "Partizanskega spominskega znaka 1941" in način njegovega izplačevanja predpiše zvezni Državni sekretariat za finance.
11.člen: 1.)Pravica do dveh brezplačnih voženj na leto z železnico, ladjo ali avtobusem;
2.)pravica do 75% popusta pri redni prevozni ceni za osem potovanj na leto z železnico, ladjo ali avtobusom;
3.)pravica do 50% popusta pri redni prevozni ceni za štiri potovanja z letalom na leto
12.člen: Okrajni-mestni ljudski odbori odločajo o popustih v mestnem prometu
13.člen: Pogreb na državne stroške