UVOD-Predstavitev
 
 

 

Odlikovanja Socialistične Federativne Republike Jugoslavije so nastala 15.avgusta 1943 (med Narodnoosvobodilno borbo) po ukazu Vrhovnega štaba NOB. Kasneje med nastajanjem Federativne Narodne Republike Jugoslavije in Socialistične Federativne Republike Jugoslavije, od 1945 do 1992 so nastala nova odlikovanja, katera so se podeljevala vojaškim in civilnim osebam, tujim državljanom, vojnim enotam in društveno-političnim organizacijam. Po razpadu SFRJ je del odlikovanj obdržala novo nastala Zvezna Republika Jugoslavija in kasneje do leta 2006 še Državna skupnost Srbije in Črne gore.


Z ukazom Vrhovnega štaba NOB so bila 15.avgusta 1943 ustanovljena prva odlikovanja v Narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije in sicer: Red narodnega heroja, Red narodne osvoboditve, Red partizanske zvezde v 3 stopnjah, Red bratstva in enotnosti, Red za hrabrost in medalja za hrabrost. Predsedništvo AVNOJ-a je 9.junija 1945 sprejelo zakon o redih in medaljah Demokratične Federativne Jugoslavije, s katerim so bila potrjena vsa odlikovanja, katera je ustanovil Vrhovni štab NOB. V zakon so vključili še 2 stopnji Reda bratstva in enotnosti in Red dela v 3 stopnjah, ki je bil ustanovljen 1.maja 1945. S tem zakonom so uvedli tudi nove rede in sicer : Red svobode, Red zasluge za narod (3 stopnje) in medaljo zasluge za narod.


Poleg teh odlikovanj so 14.septembra 1944 člani narodne obrambe Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije ustanovili Partizansko spomenico 1941, katera je predstavljala državno priznanje za vse prvoborce oz. udeležence NOB od leta 1941 dalje. Ta spomenica ni predstavljala jugoslovansko odlikovanje, niti ni omenjena v zakonu o odlikovanjih ampak je njen status urejal Zakon o Partizanski spomenici 1941.
Zakon o odlikovanjih FNRJ je od 14.novembra 1955 z spremembami in dopolnitvami iz leta 1956, 1960 in 1961 uredil zadeve s tega področja. Tako so se odlikovanja lahko podeljevala posameznikom, vojnim enotam, gospodarskim in društvenim organizacijam z ukazom Predsednika Republike. Leta 1980 pa je podeljevanje prevzelo Predsedništvo SFRJ. Predloge za podelitev odlikovanja so dajali Zvezni izvršni svet, pristojni republiški in pokrajinski organi, Zvezni sekretar za narodno obrambo (za vojake, enota in ustanove JNA) in Zvezni sekretar za zunanje zadeve (za tuje državljane, tuje mednarodne organizacije in institucije). Komisija za odlikovanja Predsedstva SFRJ je odločala o predlogih ter nato obvestila Predsednika SFRJ, kasneje predsednika Predsedstva SFRJ.


Do leta 1961 se je število odlikovanj povečalo na 42 in sicer 35 redov, 6 medalj in 1 spomenica. Pomembnost odlikovanj je bil urejen z Zakonom, obstajala pa so tudi posebni statuti redov in medalj. Z redom se je podeljeval odlok, z medaljo pa potrdilo. Za najvišja odlikovanja se je podeljevala posebna listina (diploma). Nosilci Reda narodnega heroja in Reda junaka socialističnega dela so z odlikovanjem pridobili tudi naziv narodni heroj oz. junak socialističnega dela. Narodni heroji Jugoslavije, nosilci Partizanske spomenica 1941 in njihove družine so imeli pravico do določenih privilegijev. Nekatere privilegije so obdržali tudi nosilci starih vojnih odlikovanj Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Srbije in Kraljevine Črne gore : Red Karađorđeve zvezde z meči, Red belega orla z meči in zlato medaljo Obilića. Avtorja večine jugoslovanskih odlikovanj sta bila kipar Anton Augustinčič in slikar Đorđe Andrejević Kun. Red narodnega heroja, ki se je kasneje izdeloval v Jugoslaviji je izdelal kipar Frano Dinčić.
Odlikovanja SFRJ so podeljevali do 27.aprila 1992. Takrat je stopil v veljavo ustavni zakon za ustanovitev Zvezne Republike Jugoslavije in s tem razvevljavil zakon o odlikovanjih SFRJ. Zvezna skupščina ZRJ je 4. decembra 1998 sprejela zakon o odlikovanjih ZRJ ter obdržala nekatere visoke rede kot so: Red narodnega heroja, Red svobode, Red za hrabrost, Red jugoslovanske zastave in druge. Ta odlikovanja so obdržali tudi kasneje, ko je bila ustanovljena Državna skupnost Srbije in Črne gore do leta 2006.

ODLIKOVANJA ZA DRŽAVLJANSKE ZASLUGE:

-Red junaka socialističnega dela
-Red jugoslovanske velike zvezde (1 stopnja)
-Red jugoslovanske zvezde z lento (2 stopnja)
-Red jugoslovanske zvezde z zlatim vencem (3 stopnja)
-Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem (1 stopnja)
-Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (2 stopnja)
-Red zasluge za narod z zlato zvezdo (1 stopnja)
-Red zasluge za narod s srebrnimi žarki (2 stopnja)
-Red zasluge za narod s srebrno zvezdo (3 stopnja)
-Red narodne osvoboditve
-Red jugoslovanske zastave z lento (1 stopnja)
-Red jugoslovanske zastave z zlatim vencem (2 stopnja)
-Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo na ogrlici (3 stopnja)
-Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo (4 stopnja)
-Red jugoslovanske zastave s srebrno zvezdo (5 stopnja)
-Red Republike z zlatim vencem (1 stopnja)
-Red Republike s srebrnim vencem (2 stopnja)
-Red Republike z bronastim vencem (3 stopnja)
-Red dela z rdečo zastavo (1 stopnja)
-Red dela z zlatim vencem (2 stopnja)
-Red dela s srebrnim vencem (3 stopnja)

ODLIKOVANJA ZA VOJNE ZASLUGE:

-Red svobode
-Red narodnega heroja
-Red partizanske zvezde z zlatim vencem (1 stopnja)
-Red partizanske zvezde s srebrnim vencem (2 stopnja)
-Red partizanske zvezde z puškama (3 stopnja)
-Red vojne zastave
-Red JNA z lovorjevim vencem (1 stopnja)
-Red JNA z zlato zvezdo (2 stopnja)
-Red JNA s srebrno zvezdo (3 stopnja)
-Red za vojne zasluge z veliko zvezdo (1 stopnja)
-Red za vojne zasluge z zlatimi meči (2 stopnja)
-Red za vojne zasluge s srebrnimi meči (3 stopnja)
-Red za hrabrost


Partizanska spomenica 1941


MEDALJE ZA DRŽAVLJANSKE IN VOJNE ZASLUGE:

-Medalja za hrabrost
-Medalja za vojne zasluge
-Medalja za vojaške vrline
-Medalja dela
-Medalja zasluge za narod
-Medalja za zasluge

 

 

Posebna zahvala za pomoč pri izdelavi spletne strani gre:

(nekateri so po lastni želji poimenovani po imenih na forumu www.wehrmacht-odlikovanja.com/forum):

Klemen Vidmar

Marko Štok - Magnusmilitaria

Peter Krempuš

Polmar

David Tasič (posebna zahvala za fotografije visokih redov)

Pavel Car (posebna zahvala za fotografije visokih redov)

Ostali sodelujoči, ki so prispevali razne fotografije ali opise

Ares,

Zenica1,

Pukovnik,

Temnangel,

Uroš Košir

Tudi v nadaljnje vabim zbiralce jugoslovanskih odlikovanj za popravke morebitnih napak, ali donacij kakšnih prispevkov v obliki opisov ali fotografij raznih tipov odlikovanj...

 To je moja druga internetna stran, pri tem je bilo moje delo: kompleten grafični dizajn, fotografije, obdelava fotografij in nekateri opisi ( podpisani z »RS«), moj nick na forumu zbiralci: Collector. 

Na teh info/novosti straneh bodo objavljene vse novitete oz. nadgradnje strani. Moja želja je, da bi stran postala še boljša in prva prava referenčna stran, kjer bo vsak zbiralec iz področja zbiranja jugoslovanskih odlikovanj našel vse odgovore na svoja vprašanja.

Internetna stran je izključno zbirateljskega in informativnega značaja.

VSE FOTOGRAFIJE NA www.jugoslovanska–odlikovanja.com SO AVTORSKO ZAŠČITENE, NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN OBJAVLJANJE BO SODNO PREGANJANO! 

Kontakt: militariacollector@gmail.com

Literatura:
Portal SFRJ
Del izključno posvečen SFR Jugoslaviji.
Vojna enciklopedija (knjiga šesta). Beograd 1973. godina.
Opšta enciklopedija, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb, 1980. godina