Seznam odlikovanj SFRJ po pomembnosti
 
     
 

 

1.) Red jugoslovanske velike zvezde

2.) Red Svobode
3.) Red narodnega heroja
4.) Red junaka socialstičnega dela
5.) Red narodne osvoboditve
6.) Red jugoslovanske zvezde z lento
7.) Red vojne zastave
8.) Red jugoslovanske zastave z lento
9.) Red partizanske zvezde z zlatim vencem
10.) Red republike z zlatim vencem
11.) Red zasluge za narod z zlato zvezdo
12.) Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem
13.) Red ljudske armade z lovorovim vencem
14.) Red jugoslovanske zvezde z zlatim vencem
15.) Red dela z rdečo zastavo
16.) Red za vojaške zasluge z veliko zvezdo
17.) Red partizanske zvezde s srebrnim vencem
18.) Red republike s srebrnim vencem
19.) Red jugoslovanske zastave z zlatim vencem
20.) Red zasluge za narod s srebrnimi žarki
21.) Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem
22.) Red ljudske armade z zlato zvezdo
23.) Red za hrabrost
24.) Red jugoslovanske zvezde na ogrlici
25.) Red dela z zlatim vencem
26.) Red za vojaške zasluge z zlatimi meči
27.) Red republike z bronastim vencem
28.) Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo na ogrlici
29.) Red partizanske zvezde s puškami
30.) Red zasluge za narod s srebrno zvezdo
31.) Red ljudske armade s srebrno zvezdo
32.) Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo
33.) Red dela s srebrnim vencem
34.) Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči
35.) Red jugoslovanske zastave s srebrno zvezdo

 

Redi SFRJ

Odlikovanje

Trak

Datum ustanovitve

Stopnja odlikovanja

Število podelitev

1.

Red jugoslovanske zvezde

 • Red jugoslovanske velike zvezde

Order of the Yugoslavian Great Star Rib.png

1. marec 1961.

1

127

 • Red jugoslovanske zvezde z lento

1. februar 1954.

6

159

 • Red jugoslovanske zvezde z zlatim vencem

14

320

 • Red jugoslovanske zvezde na ogrlici

24

322

2.

Red svobode

Order of Freedom Rib.png

9. junij 1945.

2

7

3.

Red narodnega heroja

Order of the National Hero BAR.svg.png

15. avgust 1943.

3

1,386

4.

Red junaka socijalističnega dela

Order of the Hero of socialist labour Rib.png

8. december 1948.

4

114

5.

Red narodne osvoboditve

Order of the National liberation Rib.png

15. avgust 1943.

5

262

6.

Red vojne zastave

Order of the Battle flag Rib.png

29. december 1951.

7

205

7.

Red jugoslovanske zastave

 • Red jugoslovanske zastave z lento

Order of the Yugoslavian flag with sash Rib.png

26. november 1947.

8

1.421

 • Red jugoslovanske zastave z zlatim vencem

Order of the Yugoslavian flag with golden wreath Rib.gif

14. november 1955.

19

1.300

 • Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo na orglici

Order of the Yugoslavian flag with golden star on necklace RIB.gif

26. november 1947.

28

1.443

 • Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo

Order of the Yugoslavian flag with golden star RIB.gif

32

955

 • Red jugoslovenske zastave s srebrno zvezdom

Order of the Yugoslavian flag with silver star RIB.gif

35

769

8.

Red partizanske zvezde

 • Red partizanske zvezde z zlatim vencem

Order of the partisan star with golden wreath Rib.png

15. avgust 1943.

9

627

 • Red partizanske zvezde s srebrnim vencem

Order of the partisan star with silver wreath RIB.gif

17

1.531

 • Red partizanske zvezde s puškami

Order of partisan star with rifles RIB.gif

29

10.384

9.

Red Republike

 • Red Republike z zlatim vencem

Order of the Republic with golden wreath Rib.png

2. julij 1960.

10

1.150

 • Red Republike z srebrnim vencem

Order of the Republic with silver wreath RIB.gif

18

6.310

 • Red Republike z bronastim vencem

Order of the Republic with bronze wreath RIB.gif

27

11.088

10.

Orden zaslug za narod

 • Red zaslug za narod z zlato zvezdo

Order of merits for the people with golden star Rib.png

9. junij 1945.

11

4.668

 • Red zaslug za narod s srebrnimi žarki

Order of merits for the people with silver rays RIB.gif

20

39.534

 • Red zaslug za narod s srebrnom zvezdo

Order of merits for the people with silver star RIB.gif

30

282.864

11.

Orden bratstva i jedinstva

 • Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem

Order of the brotherhood and unity with golden wreath Rib.png

15. avgust 1943.

12

3.870

 • Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem

Order of the brotherhood and unity with silver wreath RIB.gif

21

55.675

12.

Red ljudske armije

 • Red ljudske armade z lovorovim vencem

Order of the National army with laurer wreath Rib.png

29. december 1951.

13

536

 • Red ljudske armade z zlato zvezdo

Order of the People's Army with golden star RIB.gif

22

9.137

 • Red ljudske armade s srebrno zvezdo

Order of the People's Army with silver star RIB.gif

31

45.384

13.

Red dela

 • Red dela z rdečo zastavo

Order of Labour with the red flag RIB.gif

1. maj 1945.

15

7.096

 • Red dela z zlatim vencem

Order of Labour with golden wreath RIB.gif

25

36.338

 • Red dela s srebrnim vencem

Order of Labour with silver wreath RIB.gif

33

182.910

14.

Red za vojne zasluge

 • Red za vojne zasluge z veliko zvezdo

Order of military merits with the great star Rib.png

29. december 1951.

16

2.609

 • Red za vojne zasluge z zlatimi meči

Order of military merits with golden swords RIB.gif

26

24.141

 • Red za vojne zasluge s srebrnimi sabljami

Order for military merits with silver swords RIB.gif

34

94.685

15.

Red za hrabrost

Order for courageousness Rib.png

15. avgust 1943.

23

120.636

 

Medalje

Rang

Medalja

Trak

Datum ustanovitve

Število podelitev

1

Medalja za hrabrost

Medal for Bravery RIB.gif

15. avgust 1943.

205.590

2

Medalja zasluge za narod

Medal of the Merits for the People RIB.gif

9. junij 1945.

430.666

3

Medalja dela

Medal of Labour RIB.gif

1. maj 1945

133.233

4

Medalja za vojne zasluge

Medal for Military Merits RIB.gif

1. januar 1952.

87.699

5

Medalja za vojaške vrline

Medal for Military Virtues RIB.gif

29. december 1951.

115.589

6

Medalja za zasluge

Medal for Merits RIB.gif

1955.

845

 

Spominske medalje

Medalja

Trak

Datum ustanovitve

Število podelitev

Partizanska spomenica 1941.

Commemorative Medal of the Partisans - 1941 RIB.png

14. september 1944.

27.537

Medalja 10 let Jugoslovanske armade

10 Years of the Yugoslav Army Medal RIB.png

1951.

Medalja 20 let Jugoslovanske ljudske armade

20 Years of the Yugoslav Army Medal RIB.png

1961.

Medalja 30 let Jugoslovanske ljudske armade

30 Years of the Yugoslav Army Medal RIB.png

1971.

Medalja 40 let Jugoslovanske ljudske armade

40 Years of Yugoslav People's Army Medal RIB.gif

1981.

Medalja 50 let Jugoslovanske ljudske armade

50 Years of Yugoslav People's Army Medal RIB.gif

1991.

Medalja udeležencem potovanja s predsednikom Titom u Indiju in Burmo 1954-1955.

President Tito's Visit to India and Burma Medal RIB.gif

1955.

1.200

Medalja Zveze borcev za jugoslovanske udeležence v Španski državljanski vojni

Medal of the Association of Yugoslav Fighters in the International Brigades in Spain RIB.gif

1956.

250

Medalja Smrt fašizmu - svoboda narodu

Commemorative Medal Freedom to People - Death to Fascism RIB.gif

1965.

7.960

Medalja za 30 let zmage nad fašizmom

30 Years of the Victory over Fascism Medal RIB.png

1975.